TOMORI | Arhiktekti

Projektiranje arhitekture ter grafično oblikovanje, projekti za gradbene konstrukcije, strojne instalacije, elektro instalacije,... Kompletiranje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo.

Posebno pozornost posvečamo energetsko varčni in pasivni gradnji ter uporabi racionalnih sistemov gradnje in instalacij v bivalnih in poslovnih prostorih.

Podjetje sodeluje s proizvajalci hiš montažne tehnologije, lesene gradnje.

Designing architecture and graphic design, with coworkers for construction design, machine and electrical instalation,... assembling projects to aquire building permit and project for implementation of it all.

We are dedicated to energy efficient and passive buildings and use of racional building or installation systems in residential or bussines spaces.

Company is cooperating with manufacturers of wooden houses.

Tomori arhitekti d.o.o.
Linhartova 1
1000 Ljubljana
Slovenija
T: ++386 (0)1 439 6780 | ++386 (0)1 439 6781
F: ++386 (0)590 425 38
M: ++386 (0)41 779 644 | ++386 (0)41 779 655